Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Dostępne podstrony

Farma elektrowni wiatrowych Karczmiska Drugie - Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej Piaskownia w Wolicy Przebudowie drogi powiatowej nr 2606L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska od km 5+660 do km 10+141 Montaż węzła betoniarskiego w miejscowości Głusko Duże Kolonia Przebudowa drogi gminnej nr 108032 L w miejscowości Karczmiska Pierwsze o długości 1,3785 km Przebudowa drogi gminnej nr 113421 L w miejscowości Uściąż o długości 1,56 km Budowa mikroinstalacji OZE - fotowoltaika Budowa mikroinstalacji OZE - solary Karczmiska Drugie - Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Montaż instalacji do przetwórstwa owoców w obiekcie produkcyjnym położonym w Karczmiskach Pierwszych Budowa sieci wodociagowej wzdłuż ul. lubelskiej Budowa hali magazynowo – produkcyjnej do wycinania elementów wykonanych z materiałów poddających się obróbce termicznej drutem typu: polistyren, styrodur, czy specjalnie utwardzony polistyren ekspandowany Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na halę magazynowo -produkcyjną do wycinania elementów wykonanych z materiałów poddających się obróbce termicznej drutem typu: polistyren, styrodur, czy specjalnie utwardzony polistyren ekspandowany Przebudowie drogi powiatowej nr 2547L, dr pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) - Kol. Rzeczyca - Zaborze - Niezabitów na odcinkach w km 1+700 - 2+211, 2+241 – 2+784, 5+533 – 11+760, o łącznej długości 7,281 km Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska - Kol. Reczyca na odcinku od km 0+000 do km 6+120, dł. 6,120 km Przebudowa drogi powiatowej nr 2613L Karczmiska - Noworąblów na odcinku od km 2+525 do km 8+010, dł. 5,485 km Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko-Wolica-Kowala na odcinku od km 0+000 do km 5+858, dł. 5,858 km. Wprowadzenie innowacyjnej hybrydowej technologii produkcji stolarki budowlanej z wykorzystaniem rdzeni aluminiowych w zakładzie GRAB Sp. z o.o. Sp. k. w miejscowości Słotwiny, gmina Karczmiska Węzeł produkcyjny betonu towarowego z zasobnikami technologicznym KAT. VIII w miejscowości Głusko Duże-Kolonia Przebudowa drogi powiatowej nr 2609L dr. Pow. 2606L – Chodlik – Wrzelów na odcinku od km 0+000 do km 4+129, dł. 4,129 km Przebudowa drogi gminnej nr 113423L położonej w granicach administracyjnych wsi Zaborze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 118 na odcinku długości 1337 m Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0000,00 do km 1,771,84 km roboczy, dł 1,771,84 km Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Karczmiska Pierwsze gmina Karczmiska Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o nr ewid. 41, obręb ewid. Zaborze-Kolonia, gmina Karczmiska, powiat Opolski. Budowa farmy fotowoltaicznej pn. WOLICA-KOLONIA, na terenie działki nr ew. 293 w m. Wolica-Kolonia, o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą