Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w okresie 30 dni od objęcia stanowiska
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec pełnienia funkcji Zastępcy Wójta.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od dnia powołania na stanowisko