Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Władze Gminy
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Karczmiska za rok 2022
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w okresie 30 dni od objęcia stanowiska
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec pełnienia funkcji Zastępcy Wójta.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od dnia powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta