Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. (Dz. U. poz. 352) nie określa się warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.