Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 374
8.11%
Dane podstawowe 295
6.4%
Uchwały Rady Gminy 216
4.69%
Aktualności 208
4.51%
Zarządzenia Wójta Gminy 208
4.51%
Konkursy ofert 152
3.3%
Przetargi 144
3.12%
Zapytania ofertowe 112
2.43%
Informacje o jakości wody 87
1.89%
Dokumenty planistyczne 51
1.11%
Interpelacje i zapytania radnych 47
1.02%
Organizacja urzędu 45
0.98%
Projekty uchwał Rady Gminy 42
0.91%
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 40
0.87%
Protokoły z Sesji Rady Gminy 39
0.85%
Urząd Stanu Cywilnego 35
0.76%
Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0000,00 do km 1,771,84 km roboczy, dł 1,771,84 km 34
0.74%
Farma elektrowni wiatrowych 33
0.72%
Statut 30
0.65%
Jednostki organizacyjne 29
0.63%
Petycje 27
0.59%
Przebudowie drogi powiatowej nr 2547L, dr pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) - Kol. Rzeczyca - Zaborze - Niezabitów na odcinkach w km 1+700 - 2+211, 2+241 – 2+784, 5+533 – 11+760, o łącznej długości 7,281 km 27
0.59%
Raporty o stanie Gminy 25
0.54%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko-Wolica-Kowala na odcinku od km 0+000 do km 5+858, dł. 5,858 km. 25
0.54%
Karczmiska Drugie - Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej 25
0.54%
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 25
0.54%
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o nr ewid. 41, obręb ewid. Zaborze-Kolonia, gmina Karczmiska, powiat Opolski. 24
0.52%
Dostępność 24
0.52%
Budowa mikroinstalacji OZE - fotowoltaika 24
0.52%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 24
0.52%
Powszechny Spis Rolny w roku 2020 24
0.52%
Statystyka odwiedzin 24
0.52%
Jednostkowe sprawozdania finansowe 24
0.52%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 23
0.5%
Załatwianie spraw - karty usług 23
0.5%
Zarządzenia powiązane z RODO 23
0.5%
2020 r. 23
0.5%
Urząd Gminy 23
0.5%
rok 2019 22
0.48%
Oświadczenia majątkowe radnych 22
0.48%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 21
0.46%
Obwieszczenia 21
0.46%
Dane podstawowe 21
0.46%
Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe 21
0.46%
Symbole 21
0.46%
Nabory do komisji konkursowych 21
0.46%
Wybory Prezydenta RP 21
0.46%
2018 r. 21
0.46%
Budżet Gminy 20
0.43%
Skarbnik Gminy 20
0.43%
Węzeł produkcyjny betonu towarowego z zasobnikami technologicznym KAT. VIII w miejscowości Głusko Duże-Kolonia 20
0.43%
Miejscowości 20
0.43%
Rejestr umów 20
0.43%
Konsultacje społeczne 19
0.41%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 19
0.41%
Wprowadzenie innowacyjnej hybrydowej technologii produkcji stolarki budowlanej z wykorzystaniem rdzeni aluminiowych w zakładzie GRAB Sp. z o.o. Sp. k. w miejscowości Słotwiny, gmina Karczmiska 19
0.41%
Budowa sieci wodociagowej wzdłuż ul. lubelskiej 19
0.41%
Informacje okołobudżetowe 18
0.39%
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 18
0.39%
Radni Rady Gminy 18
0.39%
Gminna Ewidencja Zabytków 18
0.39%
Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności 18
0.39%
Piaskownia w Wolicy 18
0.39%
Wyniki wyborów 18
0.39%
rok 2020 18
0.39%
Budżet Gminy 18
0.39%
III kwartał 2015 r. 17
0.37%
Informacje nieudostępnione w BIP 17
0.37%
Rok 2020 17
0.37%
Kodeks etyki pracowników samorządowych 17
0.37%
Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa 17
0.37%
Przebudowie drogi powiatowej nr 2606L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska od km 5+660 do km 10+141 17
0.37%
rok 2018 17
0.37%
Odpady komunalne 17
0.37%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 17
0.37%
Sprawozdania 16
0.35%
rok 2020 16
0.35%
Obwodowe Komisje Wyborcze 16
0.35%
Gminna Komisja Wyborcza 16
0.35%
I kwartał 2017 r. 16
0.35%
rok 2014 16
0.35%
rok 2019 16
0.35%
IV kwartał 2015 r. 16
0.35%
Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na halę magazynowo -produkcyjną do wycinania elementów wykonanych z materiałów poddających się obróbce termicznej drutem typu: polistyren, styrodur, czy specjalnie utwardzony polistyren ekspandowany 16
0.35%
II kwartał 2014 r. 16
0.35%
rok 2021 16
0.35%
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 16
0.35%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 16
0.35%
System Zarządzania Jakością 16
0.35%
Informacja o wyznaczeniu IOD 16
0.35%
Rejestr instytucji kultury 16
0.35%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 16
0.35%
III kwartał 2017 r. 15
0.33%
2017 r. 15
0.33%
III kwartał 2014 r. 15
0.33%
Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na 25 paździerrnika 2015 r. 15
0.33%
II kwartał 2015 r. 15
0.33%
Mienie 15
0.33%
Wykonanie budżetu Gminy 15
0.33%
Montaż instalacji do przetwórstwa owoców w obiekcie produkcyjnym położonym w Karczmiskach Pierwszych 15
0.33%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska - Kol. Reczyca na odcinku od km 0+000 do km 6+120, dł. 6,120 km 15
0.33%
II kwartał 2016 r. 15
0.33%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2613L Karczmiska - Noworąblów na odcinku od km 2+525 do km 8+010, dł. 5,485 km 15
0.33%
III kwartał 2016 r. 15
0.33%
rok 2017 15
0.33%
Rok 2019 15
0.33%
Rok 2017 15
0.33%
Strategia rozwoju 15
0.33%
Budżet Gminy 14
0.3%
Budowa hali magazynowo – produkcyjnej do wycinania elementów wykonanych z materiałów poddających się obróbce termicznej drutem typu: polistyren, styrodur, czy specjalnie utwardzony polistyren ekspandowany 14
0.3%
Rok 2022 14
0.3%
I kwartał 2014 r. 14
0.3%
Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych 14
0.3%
Programy 14
0.3%
rok 2015 14
0.3%
Montaż węzła betoniarskiego w miejscowości Głusko Duże Kolonia 14
0.3%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 14
0.3%
Karczmiska Drugie - Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej - etap II 13
0.28%
Wykonanie budżetu Gminy 13
0.28%
rok 2021 13
0.28%
III kwartał 2018 r. 13
0.28%
Podatki od osób prawnych 13
0.28%
Mapa serwisu 13
0.28%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2609L dr. Pow. 2606L – Chodlik – Wrzelów na odcinku od km 0+000 do km 4+129, dł. 4,129 km 13
0.28%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13
0.28%
Przebudowa drogi gminnej nr 108032 L w miejscowości Karczmiska Pierwsze o długości 1,3785 km 13
0.28%
Sekretarz Gminy 13
0.28%
rok 2021 13
0.28%
Wieloletnie Prognoza Finansowa 13
0.28%
Wykonanie budżetu Gminy 13
0.28%
Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych 13
0.28%
Budowa mikroinstalacji OZE - solary 13
0.28%
IV kwartał 2014 r. 13
0.28%
Oferty inwestycyjne 12
0.26%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 12
0.26%
IV kwartał 2016 r. 12
0.26%
Rok 2021 12
0.26%
II kwartał 2017 r. 12
0.26%
2019 r. 12
0.26%
Przebudowa drogi gminnej nr 113421 L w miejscowości Uściąż o długości 1,56 km 12
0.26%
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Karczmiska Pierwsze gmina Karczmiska 12
0.26%
Tryb pozakonkursowy 12
0.26%
Rok 2014 11
0.24%
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. 11
0.24%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 06 października 2019 r. 11
0.24%
Godziny pracy urzędu 10
0.22%
Komisja Statutowa 9
0.2%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. 8
0.17%
Wieloletnie Prognoza Finansowa 8
0.17%
Ponowne wykorzystywanie 8
0.17%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 8
0.17%
Rok 2016 8
0.17%
Wykonanie budżetu Gminy 8
0.17%
Słownik skrótów 8
0.17%
Programy współpracy 7
0.15%
Sołectwa 7
0.15%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - etap I 7
0.15%
Historia zmian 6
0.13%
I kwartał 2016 r. 6
0.13%
Wójt Gminy 6
0.13%
Druki do pobrania 5
0.11%
Redakcja biuletynu 5
0.11%
Rok 2018 5
0.11%
Baza NGO 5
0.11%
rok 2016 5
0.11%
rok 2014 4
0.09%
rok 2020 4
0.09%
rok 2022 4
0.09%
rok 2017 4
0.09%
Podatki od osób fizycznych 4
0.09%
Komisja Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego 3
0.07%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3
0.07%
Wybory i referenda 3
0.07%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r. 3
0.07%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 3
0.07%
Raporty z głosowań 3
0.07%
Rada Gminy Karczmiska 3
0.07%
Budżet Gminy 3
0.07%
Konsultacje społeczne 3
0.07%
Przebudowa drogi gminnej nr 113423L położonej w granicach administracyjnych wsi Zaborze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 118 na odcinku długości 1337 m 3
0.07%
Stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i spraw społecznych 3
0.07%
rok 2018 3
0.07%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 3
0.07%
rok 2015 3
0.07%
Komisja Rewizyjna 3
0.07%
Budżet Gminy 2
0.04%
rok 2016 2
0.04%
Rok 2016 2
0.04%
rok 2018 2
0.04%
Komisja Rolnictwa, Ochrony środowiska, Handlu i Usług 2
0.04%
Wieloletnie Prognoza Finansowa 2
0.04%
rok 2019 2
0.04%
Łączne sprawozdania finansowe 2
0.04%
IV kwartał 2017 r. 2
0.04%
I kwartał 2015 r. 2
0.04%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 2
0.04%
I kwartał 2018 r. 2
0.04%
Ogłoszenia 2
0.04%
Prawo lokalne 2
0.04%
Spisy powszechne 2
0.04%
Wieloletnie Prognoza Finansowa 2
0.04%
II kwartał 2018 r. 2
0.04%
Budżet Gminy 2
0.04%
Rok 2015 2
0.04%
Skonsolidowany bilans JST 2
0.04%
Wykonanie budżetu Gminy 1
0.02%
2015 r. 1
0.02%
Wykonanie budżetu Gminy 1
0.02%
Gmina Karczmiska 1
0.02%
Wieloletnie Prognoza Finansowa 1
0.02%
rok 2022 1
0.02%
rok 2022 1
0.02%
Sprawozdania budżetowe 1
0.02%
Organizacje pozarządowe 1
0.02%
Oświadczenia majątkowe 1
0.02%
Samorządowe 1
0.02%
IV kwartał 2018 r. 1
0.02%
Druki do pobrania 1
0.02%
Rok 2017 1
0.02%
rok 2018 1
0.02%
RODO 1
0.02%
Klauzule informacyjne 1
0.02%
rok 2017 1
0.02%