Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Dane podstawowe 750
6.74%
Aktualności 675
6.07%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 620
5.57%
Załatwianie spraw - karty usług 502
4.51%
Uchwały Rady Gminy 447
4.02%
Zapytania ofertowe 412
3.7%
Przetargi do 31 grudnia 2020 r. 395
3.55%
Zarządzenia Wójta Gminy 321
2.88%
Konkursy ofert 247
2.22%
Dokumenty planistyczne 201
1.81%
Konsultacje społeczne 197
1.77%
Statut 141
1.27%
Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa 124
1.11%
Jednostki organizacyjne 111
1%
Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe 111
1%
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 105
0.94%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - etap I 104
0.93%
Emisja Obligacji 2023 101
0.91%
Farma elektrowni wiatrowych 101
0.91%
Budowa farmy fotowoltaicznej (wolnostojących ogniw fotowoltaicznych) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 94
0.84%
Budowa farmy fotowoltaicznej pn. WOLICA-KOLONIA, na terenie działki nr ew. 293 w m. Wolica-Kolonia, o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą 93
0.84%
Rejestr umów 91
0.82%
Dostępność 88
0.79%
Nabory do komisji konkursowych 84
0.75%
Interpelacje i zapytania radnych 83
0.75%
Protokoły z Sesji Rady Gminy 83
0.75%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 77
0.69%
Konsultacje społeczne 75
0.67%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 74
0.67%
IV kwartał 2014 r. 73
0.66%
Gminna Ewidencja Zabytków 70
0.63%
Karczmiska Drugie - Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej - etap II 68
0.61%
Powszechny Spis Rolny w roku 2020 65
0.58%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2613L Karczmiska - Noworąblów na odcinku od km 2+525 do km 8+010, dł. 5,485 km 64
0.58%
II kwartał 2014 r. 63
0.57%
Radni Rady Gminy 62
0.56%
Podatki od osób prawnych 59
0.53%
Informacje o jakości wody 57
0.51%
Organizacja urzędu 56
0.5%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2609L dr. Pow. 2606L – Chodlik – Wrzelów na odcinku od km 0+000 do km 4+129, dł. 4,129 km 56
0.5%
Strategia rozwoju 55
0.49%
Odpady komunalne 54
0.49%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 06 października 2019 r. 54
0.49%
Sekretarz Gminy 53
0.48%
Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych 52
0.47%
Oferty inwestycyjne 51
0.46%
Urząd Stanu Cywilnego 50
0.45%
Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 657, 658, obręb Chodlik, gmina Karczmiska 49
0.44%
rok 2017 49
0.44%
Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności 49
0.44%
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o nr ewid. 41, obręb ewid. Zaborze-Kolonia, gmina Karczmiska, powiat Opolski. 47
0.42%
Dane podstawowe 45
0.4%
rok 2020 44
0.4%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 44
0.4%
Petycje 43
0.39%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2614L Karczmiska – Wymysłów – Kol. Niezabitów na odcinku od km 4-556 do km 8-466, dł. 3,910 km 43
0.39%
Sprawozdania 41
0.37%
Oświadczenia majątkowe radnych 41
0.37%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko-Wolica-Kowala na odcinku od km 0+000 do km 5+858, dł. 5,858 km. 40
0.36%
Baza NGO 40
0.36%
Piaskownia w Wolicy 37
0.33%
Oświadczenia majątkowe 37
0.33%
Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na halę magazynowo -produkcyjną do wycinania elementów wykonanych z materiałów poddających się obróbce termicznej drutem typu: polistyren, styrodur, czy specjalnie utwardzony polistyren ekspandowany 37
0.33%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 37
0.33%
Rok 2022 37
0.33%
Środowisko 36
0.32%
Urząd Gminy 36
0.32%
Rok 2023 36
0.32%
Skarbnik Gminy 36
0.32%
Informacje okołobudżetowe 35
0.31%
Budowa hali magazynowo – produkcyjnej do wycinania elementów wykonanych z materiałów poddających się obróbce termicznej drutem typu: polistyren, styrodur, czy specjalnie utwardzony polistyren ekspandowany 35
0.31%
2020 r. 34
0.31%
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 33
0.3%
Budowa mikroinstalacji OZE - fotowoltaika 33
0.3%
Mapa serwisu 32
0.29%
Wójt Gminy 32
0.29%
rok 2014 32
0.29%
Gminna Komisja Wyborcza 32
0.29%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 32
0.29%
Projekty uchwał Rady Gminy 32
0.29%
I kwartał 2014 r. 31
0.28%
2019 r. 30
0.27%
rok 2020 30
0.27%
Rok 2019 30
0.27%
Kodeks etyki pracowników samorządowych 30
0.27%
2017 r. 29
0.26%
Komisja Statutowa 29
0.26%
Budżet Gminy 28
0.25%
Informacje nieudostępnione w BIP 28
0.25%
Statystyka odwiedzin 28
0.25%
Przebudowie drogi powiatowej nr 2606L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska od km 5+660 do km 10+141 28
0.25%
I kwartał 2016 r. 28
0.25%
2023 r. 28
0.25%
Przebudowa drogi gminnej nr 108032 L w miejscowości Karczmiska Pierwsze o długości 1,3785 km 27
0.24%
Przebudowie drogi powiatowej nr 2547L, dr pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) - Kol. Rzeczyca - Zaborze - Niezabitów na odcinkach w km 1+700 - 2+211, 2+241 – 2+784, 5+533 – 11+760, o łącznej długości 7,281 km 27
0.24%
III kwartał 2014 r. 27
0.24%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 27
0.24%
Karczmiska Drugie - Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej 27
0.24%
Montaż węzła betoniarskiego w miejscowości Głusko Duże Kolonia 27
0.24%
I kwartał 2017 r. 27
0.24%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska - Kol. Reczyca na odcinku od km 0+000 do km 6+120, dł. 6,120 km 26
0.23%
Informacja o wyznaczeniu IOD 26
0.23%
Programy 26
0.23%
Komisja Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego 26
0.23%
Mienie 26
0.23%
Wprowadzenie innowacyjnej hybrydowej technologii produkcji stolarki budowlanej z wykorzystaniem rdzeni aluminiowych w zakładzie GRAB Sp. z o.o. Sp. k. w miejscowości Słotwiny, gmina Karczmiska 26
0.23%
Budowa sieci wodociagowej wzdłuż ul. lubelskiej 26
0.23%
II kwartał 2015 r. 26
0.23%
Obwodowe Komisje Wyborcze 26
0.23%
Programy współpracy 25
0.22%
rok 2018 25
0.22%
IV kwartał 2016 r. 25
0.22%
rok 2019 25
0.22%
2018 r. 25
0.22%
Rejestr instytucji kultury 25
0.22%
Rok 2021 25
0.22%
III kwartał 2017 r. 24
0.22%
Jednostkowe sprawozdania finansowe 24
0.22%
Rok 2017 24
0.22%
Przebudowa drogi gminnej nr 113421 L w miejscowości Uściąż o długości 1,56 km 24
0.22%
III kwartał 2018 r. 24
0.22%
II kwartał 2017 r. 24
0.22%
Raporty o stanie Gminy 24
0.22%
rok 2023 24
0.22%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 24
0.22%
Tryb pozakonkursowy 23
0.21%
II kwartał 2016 r. 23
0.21%
Wieloletnie Prognoza Finansowa 23
0.21%
Raporty z głosowań 23
0.21%
Obwieszczenia 23
0.21%
Montaż instalacji do przetwórstwa owoców w obiekcie produkcyjnym położonym w Karczmiskach Pierwszych 23
0.21%
Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych 22
0.2%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 22
0.2%
Sprawozdania finansowe 22
0.2%
Rok 2020 22
0.2%
rok 2016 22
0.2%
Redakcja biuletynu 22
0.2%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 21
0.19%
Węzeł produkcyjny betonu towarowego z zasobnikami technologicznym KAT. VIII w miejscowości Głusko Duże-Kolonia 21
0.19%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 21
0.19%
III kwartał 2016 r. 21
0.19%
System Zarządzania Jakością 21
0.19%
Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na 25 paździerrnika 2015 r. 21
0.19%
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. 21
0.19%
IV kwartał 2015 r. 20
0.18%
Budowa mikroinstalacji OZE - solary 20
0.18%
Rada Gminy Karczmiska 20
0.18%
Zarządzenia powiązane z RODO 20
0.18%
Wybory i referenda 19
0.17%
Ponowne wykorzystywanie 19
0.17%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. 19
0.17%
rok 2015 19
0.17%
rok 2019 18
0.16%
III kwartał 2015 r. 18
0.16%
Wybory samorządowe 18
0.16%
Prawo lokalne 18
0.16%
Ogłoszenia 18
0.16%
Sprawozdania budżetowe 17
0.15%
Historia zmian 17
0.15%
Druki do pobrania 17
0.15%
rok 2021 16
0.14%
Wykonanie budżetu Gminy 16
0.14%
Klauzule informacyjne 16
0.14%
Budżet Gminy 16
0.14%
Słownik skrótów 15
0.13%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - etap II 15
0.13%
Rok 2014 15
0.13%
Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0000,00 do km 1,771,84 km roboczy, dł 1,771,84 km 14
0.13%
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Karczmiska Pierwsze gmina Karczmiska 14
0.13%
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 13
0.12%
Wyniki wyborów 10
0.09%
Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowe 10
0.09%
Wybory Prezydenta RP 10
0.09%
Budżet Gminy 9
0.08%
Godziny pracy urzędu 9
0.08%
Podatki od osób fizycznych 9
0.08%
Druki do pobrania 9
0.08%
Skonsolidowany bilans JST 8
0.07%
Mapa dróg gminnych 8
0.07%
Rok 2016 7
0.06%
Komisja Rolnictwa, Ochrony środowiska, Handlu i Usług 7
0.06%
Rok 2017 7
0.06%
Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu. 6
0.05%
Przebudowa drogi gminnej nr 113423L położonej w granicach administracyjnych wsi Zaborze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 118 na odcinku długości 1337 m 6
0.05%
Inne dokumenty 5
0.04%
rok 2018 5
0.04%
rok 2018 5
0.04%
rok 2016 5
0.04%
rok 2022 4
0.04%
rok 2020 4
0.04%
kadencja 2024-2027 4
0.04%
rok 2022 4
0.04%
Łączne sprawozdania finansowe 4
0.04%
Wieloletnie Prognoza Finansowa 4
0.04%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 4
0.04%
II kwartał 2018 r. 4
0.04%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r. 4
0.04%
Wybory ławników sądowych 4
0.04%
IV kwartał 2018 r. 4
0.04%
Wykonanie budżetu Gminy 3
0.03%
rok 2017 3
0.03%
rok 2017 3
0.03%
I kwartał 2018 r. 3
0.03%
Wykonanie budżetu Gminy 3
0.03%
rok 2021 3
0.03%
Emisja Obligacji 3
0.03%
Budżet Gminy 3
0.03%
rok 2021 3
0.03%
IV kwartał 2017 r. 2
0.02%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 2
0.02%
Komisja Rewizyjna 2
0.02%
Wykonanie budżetu Gminy 2
0.02%
rok 2015 2
0.02%
Budżet Gminy 2
0.02%
Komisje Rady Gminy 2
0.02%
Rok 2016 2
0.02%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2
0.02%
Sprawozdania opisowe 1
0.01%
Gmina Karczmiska 1
0.01%
rok 2014 1
0.01%
rok 2019 1
0.01%
Organizacje pozarządowe 1
0.01%
Rok 2015 1
0.01%
Informacje o biuletynie 1
0.01%
RODO 1
0.01%
Możliwość spłaty kredytu/pożyczki 1
0.01%
rok 2023 1
0.01%
Wykonanie budżetu Gminy 1
0.01%
2014 r. 1
0.01%
I kwartał 2015 r. 1
0.01%