Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w okresie 30 dni od objęcia stanowiska
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Inspektor ds. Oświaty i Kultury
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
KOREKTA - Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień objęcia stanowiska
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 dni od powołania
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.