Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Główny księgowy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Główna księgowa
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Główna księgowa
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Główny Księgowy
Oświadczenie majątkowe składane w okresie 30 dni od objęcia stanowiska
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik ref. GPI
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik ref. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik ref. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie składane w związku z ustaniem zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. księgowości podatkowej
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierowik USC
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika USC
Urząd Gminy Karczmiska
KOREKTA - Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe składane na dzień objęcia stanowiska
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika USC
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 dni od powołania
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie składane na 30 dni od objęcia funkcji
Stanowisko pracownika - Zastępca Kiertownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. podatków
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. podatków
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. podatków
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Główny Księgowy
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Główny Księgowy
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC