Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w okresie 30 dni od objęcia stanowiska
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Inspektor ds. Oświaty i Kultury
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 dni od powołania
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Karczmiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.