Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu - Główny Księgowy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu - Główny Księgowy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Główny Ksiegowy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu - Główny księgowy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu - Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karczmiskach
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezez Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Zespół Szkół w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZS w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach
KOREKTA - Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZS w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach
Żłobek w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka w Karczmiskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień objęcia stanowiska.
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu, Główna księgowa
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od objęcia stanowiska
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu - Główny Księgowy
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBiDK
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBiDK
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Biblioteki Publicznej w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Żłobek w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karczmiskach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu